PIC RESTAURACIÓ recomana el seguiment d'un protocol de manteniment dels sistemes de climatització i, en particular, de tots els conductes. En el transcurs de les neteges que hem dut a terme en els sistemes de climatització, hem trobat dins dels conductes tot tipus de microorganismes, bacteris, fongs i també animals morts, tals com ocells, rosegadors, insectes, etcètera.

La nostra empresa disposa de col·laboracions amb laboratoris, consultores, enginyeries, etc. per a desenvolupar els procediments necessaris i estudiar des dels diferents aspectes de la CAI els protocols adequats que ens assegurin la solució del problema i ens garanteixin en el futur la seguretat ambiental dels espais interiors.

Les fases de filtrat i el tipus de filtre, per a obtenir una bona qualitat d'aire interior (IDA), dependrà de la qualitat del  aire exterior (ODA). És imprescindible el càlcul de les renovacions necessàries, a més de que les fases de filtrat i el tipus de filtre siguin adequades per a cada ús.

Sabem  que el cost energètic augmenta com més renovem l'aire i més barreres (filtres) posem al seu pas, per la qual cosa la tendència ha estat reduir les entrades d'aire exterior, a vegades fins a nivells res saludables.al estar l'entorn gairebé compost per aire reciclat, la conseqüència immediata és l'increment de la densitat i de la contaminació ambiental interior en tot l'edifici. En aquest aire no regenerat, s'acumulen milions de microorganismes, molts d'ells nocius, que són respirats automàticament per totes les persones que en el viuen, treballen o fins i tot que visiten esporàdicament..  

Per això, des de fa molts anys, la qualitat ambiental interior és una preocupació mundial. Comprovats estudis demostren que més del 33% dels edificis d'un volum de 25.000.000 de metres cúbics patien la síndrome de l'edifici malalt (SEM), segons les proves dutes a terme en 2500 immobles de tots els països desenvolupats (200 dels quals eren espanyols).