Netegem tot tipus de conductes: xemeneies, calderes de gas-oil, gas natural, calderes de biomassa, estufes de pèl·lets, barbacoes, forns, etc.

Eliminem el sutge de tots els racons i deixem les xemeneies neta i sense perill, amb la màxima cura i respecte cap a la seva llar i el medi ambient.

Beneficis de tenir la xemeneia neta:
 
 • Seguretat: El raspallat del conducte és l'únic mètode de neteja efectiu, comprovat i permès en la major part dels països Europeus (França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Anglaterra, Espanya…).
 • Prevenció: Les xemeneies i estufes acumulen regularment “creosota” (líquid oleaginós i sutge) i necessiten netejar-se i inspeccionar-se periòdicament per a garantir el bon funcionament i la seguretat. 
 • Evitem incendis: l'acció de deshollinar i llevar els vitrificats evita l'acumulació de dipòsits que puguin inflamar-se en la xemeneia i propagar el foc a tot l'habitatge i/o habitatges confrontants.
 • Evitem intoxicacions: en un conducte brut o obstruït, els gasos de combustió no poden evacuar-se correctament, i suposen un perill per a la salut. 
 • Guanyem en estalvi: un conducte brut perjudica el bon funcionament d'una instal·lació deteriorant-lo i disminuint la seva vida útil.
 • Preservem el medi ambient. La concentració de sutge en un conducte o una xemeneia afavoreixen el risc de contaminació de l'atmosfera. Una instal·lació adequadament mantinguda contribuirà a millorar la qualitat de l'aire que respirem.

Com ho fem? - Procediment de neteja

Si la instal·lació ho permet sempre es treballarà des de baix cap amunt, d'aquesta forma es guanya en seguretat, s'evita el possible lliscament i trencament de teules i sobretot garanteix la realització correcta del treball siguin com siguin les condicions ambientals exteriors.

Però en algunes ocasions és necessari realitzar el servei, des de dalt cap a baix, per a poder passar la bola de contrapès i accedir  a la totalitat del conducte. El tradicional raspall i el corresponent pes es continuen utilitzant, juntament amb eines més modernes (aspiradors amb filtres absoluts, raspalls giratoris, cambres i uns altres útils especials que garanteixen una correcta neteja).
 
 • Segellem la xemeneia amb sabanes de polipropilè de galga  apropiada,  per a evitar la fuita de partícules cap a l'estada, introduint la boca de l'aspirador. 
 • Gratat i raspallat neteja del conducte mitjançant raspallat manual o mecànic, previ adaptat en diàmetre.
 • Depenent de la instal·lació existent i el tipus de material, s'utilitzessin raspalls i rascadors metàl·lics o de nilons per a evitar danys en la xemeneia.  
 • Aspirarem les partícules de sutge despreses que aniran a la bossa de l'aspirador a través d'un filtre absolut.
 • Neteja final de xemeneia.
 • S'acaba la neteja de la xemeneia amb el raspallat de la campana, i refractari aspirant tot el sutge que pogués quedar solt, fent especial esforç en  la zona de “paraviento” de la campana.
Normatives vigents relatives a l'obligatorietat de la neteja d'aquests elements a ANDORRA.

El Govern d'Andorra va aprovar en 2006, en un decret publicat en el BOPA, una modificació sobre els reglaments del manteniment de les calderes, tant en l'àmbit comunitari d'edificis com en el particular.
Aquesta normativa estableix que tothom que tingui una caldera ha de tenir contractat un servei de manteniment d'una empresa autoritzada pel mateix Govern.
PIC RESTAURACIÓ, empresa autoritzada per l'Executiu, per a aquesta activitat concreta neta  xemeneies de llar i xemeneies de les calderes, amb atenció especial a  tota la maquinària.

REGLAMENT DE SEGURETAT PER A DEPOSITOS I APARELLS DE UTILIZACION D'HIDROCARBURS EN LOCALS DE HABITACIÓ
Art. 23/taula 2; Operacions de manteniment
Marca l'obligatorietat de neteja dels conductes una vegada a l'any
Article 53.- Xemeneies per a calderes amb potència total de més de 50 kw (43.200 kcal/h)
Ha de procedir-se a la neteja periòdica de les mateixes amb freqüència de, almenys, una vegada a l'any per a les d'usos alterns de fins a sis mesos o menys i dues vegades a l'any en totes les altres.

La regulació aplicable estipula que el deshollinado de les xemeneies és obligatori i ha de ser efectuat per una empresa o una persona qualificada.
Les companyies asseguradores es desentenen dels sinistres en casos incendis o altres problemes derivats de la xemeneia, si no es pot presentar la factura i/o certificat de la neteja de la xemeneia.