Durant el procés de rentada de la roba que arriba diàriament a les bugaderies industrials i sobretot en els sistemes d'extracció de les assecadores, es desprenen fibres i pols de cotons, niló, raions, etc .
Aquestes es dipositen per tot el circuit, acumulant grans quantitats d'esborra, que arriba a obturar els conductes i almenys, els disminueix de secció.

Aquesta esborra acumulada té diverses conseqüències immediates:
 
  • Imminent perill d'incendi. Falta de seguretat industrial.
  • Extracció deficient en el local, mala qualitat ambiental.
  • Escalfament de l'ambient. Malament confort tèrmic per als usuaris.
  • Reducció en la secció del conducte. Forçament dels motors i maquina en general i escurçament de la seva vida útil, a més d'un augment innecessari de consum.

PIC RESTAURACIÓ realitza el procés de neteja garantint la màxima seguretat.