MANTENIMENT

PIC RESTAURACIÓ ofereix diverses modalitats de contractes de manteniment i forfets d’hores, en funció de les característiques, ús i prestacions de cada instal·lació o equipament, amb l’objectiu d’allargar la vida útil i rendibilitat.

PIC RESTAURACIÓ realitza un manteniment de la maquinaria i de les instal·lacions en els sectors hospitalari, industrial, hoteler, comerç, etc., que assegura un millor rendiment i un entorn agradable i confortable.

La nostra gestió ens permet reduir costos d’explotació i energètics, així com obtenir una qualitat ambiental interior (QAI). D’aquesta manera, reduïm les despeses energètiques i econòmiques, a més de prevenir els riscos sanitaris i mediambientals.

PIC RESTAURACIÓ ofereix un ampli rang de serveis de manteniment, ja que ens adaptem amb flexibilitat a les demandes dels nostres clients abastant pràcticament la totalitat de les possibilitats:

  • Manteniment de maquinària d’hoteleria (electromecànica i fred).
  • Manteniment dels equips de dosificació de productes
  • Manteniments integrals a edificis.
  • Manteniment preventiu.
  • Manteniment correctiu.

 

SERVEI POST VENDA

PIC RESTAURACIÓ garanteix el servei tècnic i manteniment d’equipaments i instal·lacions als nostres clients. Tant en període de garantia com en seguiments posteriors, PIC RESTAURACIÓ,  ofereix diverses modalitats de contractes de manteniment en funció de les característiques, ús i prestacions de cada instal·lació o equipament, amb l’objectiu d’allargar la vida útil i rendibilitat del equipaments.


En aquesta línia, l’equip tècnic PIC RESTAURACIÓ, rep formació específica i continuada sobre les marques distribuïdes.